Slå ned på energiregningen: Hvordan energirådgivning kan revolusjonere din bygnings økonomi og miljøavtrykk

Energirådgivning som et steg mot bærekraftig og økonomisk drift

I en tid der klimaendringer og miljøbevissthet er i forgrunnen, spiller energioptimalisering en stadig viktigere rolle i næringsbygg. Det handler ikke bare om å redusere karbonavtrykket – det handler også om å spare penger. Moderne energirådgivning kan gjøre begge deler.

Hva er energirådgivning?

Energirådgivning er tjenester som tilbys direkte til byggeiere og eiendomsforvaltere, samt til energiselskaper for spesialkompetanse. Formålet er å optimalisere eksisterende tekniske anlegg og gjennomføre lønnsomme tiltak for energisparing.

Viktigheten av energieffektiv styring

Næringsbygg har normalt et betydelig energiforbruk knyttet til ventilasjon, kjøling og oppvarming. Energieffektiv styring er lønnsomt både økonomisk og miljømessig. Ved rådgivning for næringsbygg synliggjøres energiforbruk i bygningsmassen, noe myndighetene har lagt vekt på.

Tjenester inkludert i energirådgivning

Energirådgivning inkluderer en rekke tjenester, som:

 • Energiledelse
 • Energimerking
 • Energivurderinger
 • BREEAM-klassifisering
 • Rådgivning i pågående byggeprosjekter og eksisterende bygg

Omfang av energirådgivning

Energirådgivning bistår i alle faser knyttet til et bygg, inkludert prosjekteringsfasen av nye bygg, teknisk drift og lønnsomme oppgraderinger. Det er et tverrfaglig miljø bestående av fagpersoner innen energi, elektro, VVS og byggfag som benyttes for å gi en unik tilnærming ved å utnytte samlet spesialkompetanse.

Kjernekompetanser innen energirådgivning

Når det gjelder spesialisering, kommer energirådgivere med en rekke kompetanseområder. Disse inkluderer:

 • Driftsoptimalisering og dybdekunnskap innen energimerkesystemet
 • ENØK-analyse og beregningsmetodene i NS3031
 • Prosjektering og gjennomføring av ENØK-tiltak, spesielt innen næringsbygg
 • Dynamisk energisimulering og oppvarmingssystemer
 • Dokumentasjon i henhold til forskriftskrav og søknadsprosesser for støtteordninger som ENOVA-støtte.
 • Energiadministrasjon, inkludert evaluering av energiavtaler og fakturakontroll.

Energiledelse: Nøkkelen til optimal drift

En nøkkelkomponent av energirådgivning er energiledelse. Dette er en kontinuerlig prosess for oppfølging av eiendommens energiforbruk for optimal drift. Det innebærer rask identifisering og utbedring av unormalt energiforbruk, kartlegging av lønnsomme tiltak og dokumentering av energiforbruk. Målet er å spare energi og unngå slitasje på teknisk utstyr ved å levere periodiske rapporter på energiforbruk til byggeier.

Energimerking og energivurderinger

Siste, men ikke minst, utfører energirådgivere energimerking av bygg og energivurderinger av ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg. Energivurdering gir innsikt i anleggets tekniske tilstand og anbefalinger for drift, vedlikehold eller utskiftning. Med lang erfaring med energimerking og energivurderinger, er over 500 gjennomførte tilfeller en del av deres suksesshistorie.

Å investere i energirådgivning er ikke bare en investering i fremtiden, men også en nødvendig strategi for å sikre lønnsom drift. Med den rette rådgivningen kan byggeiere og eiendomsforvaltere dra full nytte av de fordelene energisparing og optimalisering kan gi.

energirådgivning

Slå ned på energiregningen: Hvordan energirådgivning kan revolusjonere din bygnings økonomi og miljøavtrykk

TER0524
TER0524
TER0524 TER0524

TER0524

TER0524