Energimerking av næringsbygg: Alt du må vite ved salg og utleie for å spare energi og kostnader

Forståelse av energimerkeordningen

Energimerkeordningen er en nøkkelprosess for alle næringsbygg som skal selges eller leies ut. Fra å være et valgfritt tiltak tidligere, har det blitt obligatorisk og skal forstås og implementeres av både eiendomseiere og utleiere. Ordningen handler om å klassifisere bygningens energibruk, noe som er viktig i arbeidet med energieffektivisering og bærekraftige driftsløsninger.

Hvem er berørt?

Ved salg eller utleie er det krav om energimerking av alle næringsbygg på over 50 kvadratmeter. For større næringsbygg på over 1000 kvadratmeter må det til enhver tid foreligge gyldig energiattest uavhengig av salg og utleie. Dette inkluderer alle typer yrkesbygg, fra kontorer til lagerbygninger og boliger som skal selges eller leies ut. Dette faktum understreker hvorfor det er viktig med energimerking for alle disse typer bygninger.

Energimerkingssystemet og dets fordeler

  • Gir en oversikt over bygningens energisituasjon.
  • Fremmer energieffektivitet og forbedrer energikarakteren.
  • Øker bygningens verdi ved utleie eller salg.
  • Kan bidra til betydelig energibesparelse.

Hvordan går man frem med energimerking?

Energimerking utføres ofte av sertifiserte fagfolk som går gjennom bygningens tekniske anlegg og vurderer det i forhold til energieffektivitet. Dersom du eier et bygg på 900 kvadratmeter og skal leie ut 100 kvadratmeter, skal bygningen ha gyldig energiattest. Det er fordi en potensiell leietaker vil være interessert i lavt energiforbruk.

Energitiltak for bedre energikarakter

Energikarakteren varierer fra A til G, der A representerer den beste energistandarden. God isolasjon i vegger og vinduer samt bruk av varmepumper og/eller solvarme kan bidra til å forbedre energikarakteren. En god energikarakter betyr at bygget er energieffektivt og lettere å opprettholde en stabil innetemperatur, noe som kan resultere i lavere energiregninger.

Energimerking av nye bygninger

Når du bygger et nytt leilighetsbygg eller næringsbygg, skal alle leilighetene eller bygningene ha hver sin energiattest for å synliggjøre energibruk. Dette er en viktig del av energiomleggingen og et nødvendig steg i prosessen med energieffektivisering.

Sluttord

Energimerking av bygg er derfor en viktig del av fremtidsorientert bygningsstyring og bidrar til å forme fremtiden for bærekraftig eiendomsforvaltning. Ved hjelp av en omfattende og gjennomtenkt energieffektiviseringsstrategi, kan både eiere og leietakere spare penger og energi på lang sikt.