Intervju med et kulturikon

Denne artikkelen tar for seg intervjuet med et kulturikon og gir et innblikk i deres bakgrunn, karriere og kulturelle påvirkning….